ವೇವ್ಗೈಡ್ ಘಟಕಗಳು

RF/ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಘಟಕಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ತಯಾರಕರಾಗಿ, ಜಿಂಗ್‌ಕ್ಸಿನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವೇವ್‌ಗೈಡ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.