ಆರ್ಎಫ್ ಟ್ಯಾಪರ್

RF Tapper ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಪರ್‌ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಪ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಂಗ್‌ಕ್ಸಿನ್ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.