ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಚೆಂಗ್ಡು ಜಿಂಗ್ಕ್ಸಿನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ, ಲಿ.

ಚೀನೀ ಕಚೇರಿ

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಚೇರಿ

ವಿಳಾಸ:

ನಂ .65, ಪಶ್ಚಿಮ 1 ನೇ ವುಕೆ ರಸ್ತೆ, ವುಹೌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚೆಂಗ್ಡು, ಸಿಚುವಾನ್, ಚೀನಾ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಜೊನಾಥನ್ ಲಿನ್

ದೂರವಾಣಿ:

+86 28 8502-6087

ದೂರವಾಣಿ:

+41 767237654

ಇ-ಮೇಲ್:

ಇ-ಮೇಲ್: